Sigla garanției pe viață

Garanție pe viață pentru produsele MAGNUM / C&F

  În ceea ce privește fiabilitatea și durabilitatea, produsele MAGNUM / C&F în mare măsură depășește mulți analogi străini. MAGNUM / C&F a fost unul dintre primii care a oferit clienților săi o garanție pe viață pentru produsele lor. Nivelul tradițional ridicat de calitate nu a afectat costul, iar prețul a fost mai mic decât la mărcile concurente.

  Produsele MAGNUM / C&F au fost inițial dezvoltate pentru consumatorii din țările scandinave, nordul Europei și pot fi exploatate în timpul iernilor severe.

Deoarece livrarea produselor de către compania noastră se realizează direct de la producător cu absența completă a intermediarilor, puteți cumpăra produsele MAGNUM / C&F la cele mai mici prețuri posibile. Mai mult, fiecare cumpărător poate profita suplimentar de reducerile actuale. Dacă este necesar, managerii companiei noastre vă vor oferi consultanță profesională preliminară completă cu privire la costul, instalarea sau exploatarea produselor MAGNUM / C&F.

Termeni și condiții

Matul de încălzire sau Cablul MAGNUM are o garanție pe viață pe toată durata de viață a pardoselii sub care este instalat, cu excepția celor menționate mai jos (vă rugăm să acordați atenție acestor condiții).

 Garanția este valabilă în cazul:

 • Dacă sistemul de încălzire prin pardoseală este instalat într-o încăpere ocupată de proprietarul încăperii.
 • Dacă sistemul de încălzire prin pardoseală este înregistrat la MAGNUM /C&F în termen de 30 de zile de la cumpărare. Înregistrarea trebuie efectuată pe site-ul producătorului prin completarea unui formular online, după care va fi trimis un certificat.
 • Dacă sistemul de încălzire prin pardoseală a fost împământat și protejat de un dispozitiv de curent continuu (RCD) tot timpul.
 • Dacă instalarea electrică este realizată de un electrician calificat în conformitate cu regulile IEE.
 • Pentru întreaga durată de funcționare a pardoselii sub care este utilizat, dacă cumpărătorul inițial al sistemului de încălzire prin pardoseală rămâne proprietarul încăperii în care este acesta instalat.
 • Dacă cumpărătorul inițial vinde locuința, garanția expiră la data exactă de 10 ani de la data achiziționării sistemului de încălzire prin pardoseală. Prin urmare, noul proprietar poate beneficia de garanția rămasă din 10 ani. La termostatele MAGNUM garanția este valabilă timp de 2 ani de la data cumpărării, cu excepția condițiilor specificate mai jos.

Garanția pentru MAGNUM Mat sau Cabluri și Termostate nu este valabilă dacă podeaua care acoperă sistemul de încălzire prin pardoseală este deteriorată, ridicată, înlocuită, reparată sau acoperită cu straturile ulterioare de acoperire a pardoselii. Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Dacă se depistează un defect de fabricație într-un produs furnizat de MAGNUM / C&F, nu se vor lua plăți la depistarea defecțiunilor și la lucrările de reparație. În orice alt caz, cheltuielile pentru diagnosticarea / reparația va fi suportată de dvs.

Pentru a evita neînțelegerile:

În majoritatea cazurilor, se poate determina cauza deteriorării externe a cablului de încălzire. Numai în timpul investigațiilor puteți determina locul deteriorării și dacă este posibil de înlăturat defecțiunea sistemului de încălzire. Dacă defecțiunea sistemului de încălzire diferă de eroarea tehnică a produsului, garanția nu este acceptată pentru reparațiile efectuate ale cablului de încălzire sau pentru funcționarea sistemului de încălzire în viitor. Condițiile de garanție furnizate de producătorul sistemului de încălzire nu se vor mai aplica. Acest lucru nu vă afectează drepturile legale. MAGNUM / C&F nu poartă răspundere pentru daune accidentale sau daune indirecte, inclusiv, printre altele, cheltuielile comunale suplimentare sau daune materiale.

MAGNUM / C&F nu este responsabil pentru:

 • Deteriorări sau reparații rezultate din instalarea necorespunzătoare
 • Daune cauzate de inundații, incendii, fulgere, accidente, mediul agresiv (coroziv) sau alte condiții care nu depind de MAGNUM/C&F
 • Utilizarea componentelor sau accesoriilor care nu se potrivesc sau sunt incompatibile cu sistemul de încălzire prin pardoseală
 • Piese care nu sunt furnizate sau identificate MAGNUM/C&F
 • Deteriorări sau reparații rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea, exploatarea sau serviciu
 • Orice daune cauzate de conductele de apă înghețate sau rupte în cazul defectării echipamentului

MAGNUM Heating B.V./C&F Technics B.V. 2008

(Traducere din engleză, textul original puteți studia mai jos)

După achiziție, respectând toate condițiile, puteți înregistra produsul MAGNUM pe site-ul producătorului completând formularul de înregistrare utilizând linkul web specificat în instrucțiunile pentru produsul MAGNUM și primiți un certificat de garanție de la producător.

Lifetime warranty
Terms and conditions
The MAGNUM Mat or Cable is warranted for the lifetime of the floor covering under which it is fitted, except as provided below (and your attention is drawn to the conditions listed at the end of this guarantee).

The lifetime warranty only applies:
If the underfloor heating system is installed in an owner-occupied, single-family residence
If the underfloor heating system is registered with MAGNUM/C&F within 30 days after purchase. Registration must be completed by filling out the form online after which a certificate will be sent.
If the underfloor heating system has been earthed and protected by a residual Current Device (RCD) at all times
If the electrical installation is carried out by a qualified electrician in accordance with IEE Regulations
For the duration of the lifetime of the floor covering under which it is installed if the original purchaser of the underfloor heating system remains the owner of the residence in which it is installed
If the original purchaser sells the residence, the warranty will expire on the date which is exactly 10 years after the purchase date of the underfloor heating system. Therefore the new occupier can benefit from the remainder of the 10 year warranty. The thermostats are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase, except from the conditions provided below.
The warranty for the MAGNUM Mat or Cable and Thermostats are void if the floor covering the underfloor heating system is damaged, lifted, replaced, repaired or covered with subsequent layers of flooring. The guarantee period begins on the date of purchase. If there is a manufacturing defect with the product supplied by MAGNUM/C&F, there will be no charge or costs for investigation/ repair. In every other case the costs for the investigation/ repair will be charged to you.

To prevent misunderstanding:
In most cases it is possible to determine what the cause of external damage to the heating cable is. Only during the investigation can it be determined whether it is possible to locate a problem position and if the heating system can be fixed. If the heating system fault/problem is other than a product technical error, there will not be any guarantee for the executed repair(s) of the heating cable or the functioning of the heating system in the future. The guarantee terms given by the manufacturer/ supplier of the heating system will no longer apply. This does not affect your statutory rights. MAGNUM/C&F shall not be held liable for incidental or consequential damages, including but not limited to extra utility expenses or damages to property.

MAGNUM/C&F is not responsible for:
Damage or repairs required as consequence of faulty installation
Damage as a result of floods, fires, lightning, accidents, corrosive atmosphere or other conditions beyond the control of MAGNUM/C&F
Use of components or accessories not suitable or compatible with the underfloor heating system
Parts not supplied or designated by MAGNUM/C&F
Damage or repairs required as a result of improper use, maintenance, operation or servicing
Any damage caused by frozen or broken water pipes in the event of equipment failure
MAGNUM Heating B.V./C&F Technics B.V. 2008

Aflați de unde să cumpărați încălzire prin pardoseală și termostate în Moldova (Adresa noastră este pe hartă)

Promotie si reduceri - iunie 2024

"Meșter Grup" SRL - Reprezentant oficial, exclusiv în Moldova al sistemelor electrice de încălzire ale unor producători mondiali de renume.

 • logotip1
 • logotip2
 • logotip3
 • logotip4
 • logotip5
 • logotip6

Search